• Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy - skład, dane kontaktowe oraz harmonogram dyżurów.
  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 13 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 1
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 1
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 2
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 3
 • OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LEGNICY z dnia 26 września 2011 r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy nazwiska kandydatki na posła w okręgu wyborczym Nr 1 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LEGNICY z dnia 6 października 2011 r. o unieważnieniu rejestracji kandydata na senatora w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.