• Nabór na 2 stanowiska pracy Starszy Referent w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chocianowie w okręgu wyborczym nr 5, zarządzone na dzień 19 stycznia 2020 r.
 • Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz senatorów.
  Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
 • Informacje Komisarza Wyborczego dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach ewentualnych losowań.
  Informacje Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy
 • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy dotyczące podziału na stałe i odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - od których przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej.
 • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych.
  Urzędnicy Wyborczy powołani na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Legnicy