• OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego [WYCIĄG]
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego [WYCIĄG]
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego [WYCIĄG]
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dot. wątpliwości znowelizowanego art. 41 Kodeksu Wyborczego.
 • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 28 września 2018 r. dot. ponownego losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Legnicy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacje Komisarza Wyborczego w Legnicy dot. uzupełnień w składach obwodowych komisji wyborczych.
 • Ministerstwo Cyfryzacji: RODO nie zmienia zasad związanych z listami wyborczymi
  Informacja o adresach stron internetowych komitetów wyborczych