• Wybory ponowne w toku kadencji 2014 - 2018.
    Wybory uzupełniające w toku kadencji 2014 - 2018.
  • Zmiany w składach rad powiatów w kadencji 2014-2018.
    Terminarz zarządzonych wyborów oraz referendów lokalnych w kadencji 2014 - 2018
  • Postanowienia Komisarza Wybroczego w Legnicy.