• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy dotyczące podziału na okręgi wyborcze.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie wygaśnięcia oraz obsadzenia mandatu radnego.