• Wybory przedterminowe wójta Gminy Kunice - 27 stycznia 2008 r.
    Wybory przedterminowe burmistrza Góry - 24 luty 2008 r.