• Komisarz Wyborczy w Legnicy: Wykaz komitetów, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych