• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy dot. powołania obwodowych komisji wyborczych na czas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., zwołania ich pierwszych posiedzeń oraz zmian w ich składach.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy dotyczące podziału na stałe i odrębne obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - od których przysługuje prawo wnisienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy dotyczące podziału na okręgi wyborcze.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie wygaśnięcia oraz obsadzenia mandatu radnego oraz obwieszczenia w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta/burmistrza/prezydenta.