• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji rad.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy dotyczące wyborów samorządowych w 2018 r.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie sprostowania omyłek pisarskich i pominięcia kandydatów.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego dotyczące zmian w składach obwodowych komisjach wyborczych.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy dotyczące podziału na okręgi wyborcze.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie wygaśnięcia oraz obsadzenia mandatu radnego.