• Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy dot. przyjmowania zawiadomień w dniu 24 grudnia 2018 r.
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych.
  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów komisji terytorialnych