• Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 2 lipca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych kominetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Rudna, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2019 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych Komitetów Wyborczych uczestniczących w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, w wyborach do nowych rad oraz wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w toku kadencji w latach 2018-2023.
  • Sprawozdania finansowe komitetów uczestniczących w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, w wyborach do nowych rad oraz wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2018-2023.