Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy dot. powołania obwodowych komisji wyborczych na czas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., zwołania ich pierwszych posiedzeń oraz zmian w ich składach.
ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
  • Data utworzenia23-09-2019 15:30
    Wprowadził:Dawid Wiśniewski
  • Data modyfikacji08-10-2019 15:20
    Wprowadził:Dawid Wiśniewski