AKTUALNOŚCI

  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy dot. przyjmowania zawiadomień w dniu 24 grudnia 2018 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jerzmanowa w okręgu wyborczym nr 7, zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.
  • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego [WYCIĄG]
  • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego [WYCIĄG]
  • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego [WYCIĄG]

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur