• Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy o liczbie i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Uwaga: Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów został przedłużony do 6 kwietnia.
    Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o liczbie radnych.
  • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego
    Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  • Wybory samorządowe - filmy przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą
    INFORMACJA dotycząca zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego pozostających w dyspozycji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.