• Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
    Wybory samorządowe - filmy przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą
  • INFORMACJA dotycząca zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego pozostających w dyspozycji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.