• Ministerstwo Cyfryzacji: RODO nie zmienia zasad związanych z listami wyborczymi
  Informacja o adresach stron internetowych komitetów wyborczych
 • Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy
  Informacje o tworzeniu komietów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.
 • Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.
  Informacja o wyniku naboru na stanowski referenta w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.
 • Urzędnicy Wyborczy powołani na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Legnicy
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów samorządowych 2018 z dnia 26 marca 2018 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.