AKTUALNOŚCI

  • Informujemy, że dzień 27 maja 2016 r. jest dniem wolnym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lubinie w okręgu wyborczym Nr 1 - 10 kwietnia 2016 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Niechlów w okręgu wyborczym Nr 10 - 14 lutego 2016 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jemielno w okręgu wyborczym Nr 11 - 7 lutego 2016 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Męcinka w okręgu wyborczym Nr 13 - 10 stycznia 2016 r.
  • INFORMACJA dotycząca zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego pozostających w dyspozycji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.
  • Zmiany w składach rad powiatów w kadencji 2014-2018
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie wygaśnięcia oraz obsadzenia mandatu radnego.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gaworzyce w okręgu wyborczym Nr 5 - 6 grudnia 2015 r.

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur