AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Głogów w okręgu wyborczym Nr 14 zarządzone na dzień 2 lipca 2017 r.
 • Konsultacje społeczne w sprawie kart do głosowania
 • Wybory samorządowe - filmy przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 6 zarządzone na dzień 26 marca 2017 r. - mandat radnego pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.

WYDARZENIA

 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

  W dniu 21 czerwca br. w siedzibie Delegatury w Legnicy w godzinach od 9:00 do 15:00 przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie wzoru kart do głosownia.

 • Konsultacje społeczne w sprawie kart do głosowania

  INFORMACJA

  O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH FORMY I TREŚCI KARTY DO GŁOSOWANIA

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur