AKTUALNOŚCI

 • Ministerstwo Cyfryzacji: RODO nie zmienia zasad związanych z listami wyborczymi.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 7 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
 • Informacja o adresach stron internetowych komitetów wyborczych
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów komisji terytorialnych
 • Informacje o tworzeniu komietów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.
 • Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.
 • Informacja o wyniku naboru na stanowski referenta w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych.
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy o liczbie i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o liczbie radnych.

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00