• Postanowienie nr 153/2019 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
    POSTANOWIENIE NR 152/2019 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  • Informacje Komisarza Wyborczego dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach ewentualnych losowań.
    INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.