• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jerzmanowa w okręgu wyborczym nr 7, zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.