• INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 7 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
    KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu terytorialnego Komisarza Wyborczego w Legnicy.
    KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Legnicy
  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów komisji terytorialnych