• Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
    Informacje o tworzeniu komietów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji rad.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy dotyczące wyborów samorządowych w 2018 r.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie sprostowania omyłek pisarskich i pominięcia kandydatów.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego dotyczące zmian w składach obwodowych komisjach wyborczych.