ZESTAWIENIE ZMIAN W SKŁADACH RAD W GMINACH POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW W TOKU KADENCJI 2006 - 2010

Lp.

Nazwa rady gminy

Nr okręgu wyborczego

Data uchwały rady w sprawie wygaśnięcia mandatu

Przyczyna wygaśnięcia mandatu / art. Ordynacji

Nazwisko i imię (imiona) radnego, którego mandat wygasł

Data uchwały rady w sprawie obsadzenia mandatu

Nazwisko i imię (imiona) osoby, która objęła mandat

Link do informacji

1

  Rada Miejska w Górze

2

27.11.2006

wybór na Burmistrza Miasta Góra
art.190 ust.1pkt 2b

Wrotkowski Tadeusz

13.12.2006

Penar Alicja

szczegóły

2

Rada Miejska w Jaworze

2

27.11.2006

wybór na Burmistrza Miasta Jawora
art.190 ust.1pkt 2b

Urbański Artur Mieczysław

06.12.2006

Pawlikowski Roman

szczegóły

3

Rada Miejska w Polkowicach

4

5.12.2006

wybór na Burmistrza Miasta Jawora
art.190 ust.1pkt 2b

Wabik Wiesław Władysław

14.12.2006

Kowalczyk Maria

szczegóły

4

Rada Miejska w Głogowie

2

1.12.2006

pisemne zrzeczenie się mandatu
art..190 ust.1 pkt.2

Szulc Leszek

28.12.2006

Kulesza Sebastian Ireneusz

szczegóły

5

Rada Miejska w Głogowie

3

1.12.2006

pisemne zrzeczenie się mandatu
art..190 ust.1 pkt.2

Rybak Leszek

28.12.2006

Rosińska Elżbieta

szczegóły

6

Rada Miejska w Legnicy

2

25.06.2007

śmierć radnego
art.190 ust.1pkt 5

Kalski Włodzimierz

30.07.2007

Nowosielska Małgorzata

szczegóły

7

Rada Miejska w Głogowie

 

9.11.2007

zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego
art.98a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 190 ust.1 pkt 2a Ordynacji

Ślufarski Mariusz

   

szczegóły

8

  Rada Miejska w Górze

2

22.01.2008

pisemne zrzeczenie się mandatu
art..190 ust.1 pkt.2

Wołowicz Piotr

08.02.2008

Rogala Andrzej

szczegóły

9

  Rada Miejska w Górze

3

6.03.2008

wybór na Burmistrza Miasta Góra                          art.190 ust.1pkt 2b

Krzyszkiewicz Irena

17.02.2008

Kubicki Jerzy

szczegóły

Rejestr zmian
  • Data utworzenia26-04-2016 12:54
    Wprowadził:Bartosz Goździk