• ZESTAWIENIE ZMIAN W SKŁADACH RAD POWIATÓW W TOKU KADENCJI 2006 - 2010
    ZESTAWIENIE ZMIAN W SKŁADACH RAD W GMINACH POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW W TOKU KADENCJI 2006 - 2010
  • Zmiany w składach rad z obszaru właściwości terytorialnej Koimisarza Wyborczego w Legnicy, w toku kadencji 2006 -2010.