• Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 26 stycznia 2015 r. dotyczący udostępnienia sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.
    KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO O PRZYJĘTYCH I ODRZUCONYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 r.
  • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO O ROZLICZENIACH FINANSOWYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH W ROKU 2015 - 2018