• Oręgowa Komisja Wyborcza Nr 3 - protokół zbiorczy wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP - 9 X 2005
    Oręgowa Komisja Wyborcza Nr 3 - protokół zbiorczy wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP - 23 X 2005