• Limity wydatków komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu przyjął Komisarz Wyborczy w Legnicy
    Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
  • Informacja o rozliczeniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.