• Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burm
    Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez komisarzy wyborczych w województwie dolnośląskim
  • Informacja: demografia i geografia wyborcza oraz liczba wybieranych radnych z terenu działania Komisarza Wyborczego w Legnicy w wyborach samorządowych zarządzonych na 12 listopada 2006 r.
    Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania składów terytorialnych komisji wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 20 października 2006 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Legnicy, zarządzonych na dzień
    Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 23 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.