• Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez komisarzy wyborczych w województwie dolnośląskim
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Legnicy z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Złotoryi zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Legnicy z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Polkowicach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Legnicy z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Lubinie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Legnicy z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Jaworze zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Legnicy z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Górze zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 29 października 2010 r.o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Legnicy, zarządzonych na dzień
  Postanowienie Nr 208 Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 września 2010 r. o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.