• Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie przyznanych numerów dla list komitetów wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 17 października 2014 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Legnicy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
 • POSTANOWIENIE Nr 280 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Legnicy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 18 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przeprowadzenia losowania prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu terytorialnych komisji wyborczych w związku z większą od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w skład komisji terytorialnych z obszar
  Wykaz komisji terytorialnych, które powoła Komisarz Wyborczy w Legnicy
 • Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec 2013 roku