• Referendum Ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.