• Informacja o stanie rejestru wyborców według stanu na 30 września 2019 r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców według stanu na 30 czerwca 2019 r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców według stanu na 31 marca 2019 r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców według stanu na 31 grudnia 2018 r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców według stanu na 30 września 2018 r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców według stanu na 30 czerwca 2018 r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców według stanu na 31 marca 2018 r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców według stanu na 31 grudnia 2017 r.
 • Informacja o stanie rejestru wyborców według stanu na 30 września 2017 r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców według stanu na 30 czerwca 2017 r.