• Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych.
    OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego [WYCIĄG]
  • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego [WYCIĄG]
    OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego [WYCIĄG]
  • Informacja o adresach stron internetowych komitetów wyborczych
    Urzędnicy Wyborczy powołani na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Legnicy
  • INFORMACJA dotycząca zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego pozostających w dyspozycji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.