• Urzędnicy Wyborczy powołani na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Legnicy
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów samorządowych 2018 z dnia26 marca 2018 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych.
  Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy o liczbie i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o liczbie radnych.
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  Wybory samorządowe - filmy przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą