• PRACA - Nabór na stanowisko Referent w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy
  Urzędnicy Wyborczy powołani na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Legnicy
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów samorządowych 2018 z dnia26 marca 2018 r.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
  UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych.
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy o liczbie i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
  Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o liczbie radnych.
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców